BHP

Od 2008 roku cieszymy się ogromnym zaufaniem naszych Klientów, dla których zajmujemy się rzetelną i kompleksową obsługą w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej. Nasze usługi świadczymy w oparciu o aktualną wiedzę i ponad 20-letnie doświadczenie w branży.

OFERTA

 • Szkolenia BHP w różnych grupach zawodowych:
  • dla pracowników administracyjno – biurowych
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych.
 • Doradztwo w dziedzinie obowiązujących przepisów  i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących BHP i P.POŻ.
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez  Państwową Inspekcje Pracy i Sanepid.
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy.
 • Pomoc w wykonywaniu badań środowiskowych.
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.
 • Zgłaszanie firm do rejestru P.I.P., Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej.
 • Uczestniczenie w pracach komisji BHP w zakładzie pracy.
 • Pomoc w opracowywaniu regulaminów przydziału ochron osobistych, odzieży roboczej.
 • Kompleksowe wyposażanie obiektów w podręczny sprzęt przeciwpożarowy.
 • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Pomiary natężenia oświetlenia, hałasu i natężeń substancji chemicznych i pyłów na stanowiskach pracy.
 • Obliczanie wydatku energetycznego przy pracach fizycznych.
 • Opracowywanie, wdrażanie i audytowanie systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Ochroną Środowiska, zgodnie do norm PN-N/OHSAS – 18001 i ISO 14001.
 • Szkolenia z ppoż.

REFERENCJE

Odbiorcami naszych usług są:

Tauron Ciepło
Szpital Kliniczny w Katowicach
Huta Łaziska
Remondis Sp. z o.o.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
Kraj Sp. z o.o.
Hotel Szafran
Apteki Europejskie
Yes - biżuteria

CERTYFIKATY

KONTAKT

Dane do korespondencji i faktur:

MARG Grażyna Kasprzyk 41-208 Sosnowiec ul. Zawodzie 60
NIP: 644-107-57-57
tel. 507-951-909
e-mail: biuro@marg.pl

Osoba do kontaktu:

mgr inż. Ryszard Kasprzyk
tel. 607-200-374

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego

Tarcza Finansowa dla Mikro, Małych i Średnich Firm udzieloną przez PFR SA.

Administratorem Państwa danych osobowych jest MARG Grażyna Kasprzyk z siedziba w Sosnowcu (41-208) przy ul.Zawodzie 60. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi, jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji usługi, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane naruszyliśmy przepisy RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.